Đối tác
Công ty Mien Hua
Địa chỉ : Xã Khánh Hậu, Phường Tân An, Tỉnh Long An.
Điện thoại : (84-72) 3.512870 - 3.512871
Fax : (84-72) 3.512872
Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác MianLan
Địa chỉ : Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
Điện thoại : (84 - 72) - 3759280 - 89
Fax : (84 - 72) - 3759077
YNGHUA Company
Địa chỉ : Số 11,đường 3A,Khu công nghiệp Biên Hòa 2,Tỉnh Đồng Nai,Việt Nam
Điện thoại : (061) 836611 - 836612
Fax : (061) 836613